Alpha - Ett forum där man kan prata om Gud

Alpha

Alpha är ett koncept som växt fram i England. Idén är att man träffas tio kvällar för att samtala om den kristna tron. En viktig grundsten är att det är ett mycket öppet klimat, där alla får ställa sina frågor och det inte finns några färdiga svar. Det finns plats för både grubblerier och skratt.

Träffarna

Varje kväll börjar med en måltid där man bara umgås. Sedan lyssnar man på ett föredrag om kvällens ämne. Därefter fikar man och avslutar med ett samtal i små grupper.

Funderingar

För många människor har Alpha inneburit att man vågat släppa fram sina inre frågor. En del väljer att efter kursen söka sig närmre en församling, andra tycker att det räcker med kursen. Men alla brukar vara överens om att det var en mycket meningsfull erfarenhet som man inte velat vara utan!

Veta mer

Har du frågor om Alpha eller vill veta när vår nästa Alphakurs startar, så kan du kontakta oss genom att klicka här: Kontakt
Du kan också läsa mer på svenska Alphas hemsida: https://alphasverige.se/