Välkommen till Sandeslätts Kristna Församling!

En församling i Hammarkullen, Angered, Göteborg

Om du inte vet vilka vi är så är det en bra början att läsa det som står under första menyn ovan. Då får du veta litet om hur vi tänker, vår bakgrund och även vad vi gör. Välkommen att lära känna oss och den Gud vi känner!

 

Söndag 29 Sep - Gudstjänst

Jesus fängslas (Matt 26:47-56)

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare Martin Flygare
Vaktmästare
Martin Flygare
Musik (Nattvard) Sara Björkehed
Musik (Nattvard)
Sara Björkehed
Mötesledare Nathalie van der Meer
Mötesledare
Nathalie van der Meer
Predikan Ove Samuelsson
Predikan
Ove Samuelsson
Musik (Gudstjänst) John Björkehed
Musik (Gudstjänst)
John Björkehed
Fika Atle Hansen
Magdalena Hansen
Fika
Atle Hansen
Magdalena Hansen
Gudstjänst

Pålysning

Kampanj 2020 med Sebastian Stakset & co.

Kampanjen "Det finns hopp" har denna sommaren besökt tre platser: Sävsjö, Piteå och Tjörn. De som står bakom är bland annat Sebastian Stakset och Hans Weichbrodt som många av oss känner till. (Klicka här om du vill läsa mer: https://www.detfinnshopp.org) Det har varit spännande möten som berört många, inte minst människor som mått dåligt och levt utan hopp. Fredagen 13 september hölls ett första möte för församlingsledare i Göteborg för att fundera på om vi vill stå bakom en liknande tältkampanj i Göteborg nästa höst. Det finns redan ett preliminärt datum: 1-6 september 2020. Målet är att på något sätt försöka rikta sig till ungdomar i Angered, Bergsjön, Biskopsgården och Frölunda.

Gruppen som träffades kändes väldigt välkomnande och sund med genomtänkta åsikter. Tältet är Sveriges största med 4000 sittplatser så det är inte lätt att hitta en bra plats. Storleken gör förstås också att man inte kan flytta runt det hur som helst, utan man måste samsas om en plats under hela veckan även om man vill nå flera olika områden. Jag (Jakob) och en man som heter Mats Peter Runegrund, och jobbar på Dreamcenter Göteborg, fick i uppgift att besöka ett antal tänkbara platser och lämna in våra synpunkter. I måndags åkte vi runt till sex olika platser och funderade på fördelar och nackdelar med varje plats. Detta är sedan input till beslut. Meddela mig om du vill läsa underlaget och vara med att be för beslutet.

Det finns mycket i detta som ger mig en god känsla. Om vi som församling vill ställa oss bakom detta och engagera oss, så tror jag det kan bli oerhört välsignat! Samtidigt så kommer det förstås att innebära både jobb och motgångar, men jag tror att det är värt det, både för folk i vår omgivning och för oss själva. De tidigare platserna har arbetat fram ett förslag på upplägg och organisation som man kan bygga vidare på. Det behövs ett tiotal olika team där folk engagerar sig: mötesvärdar, själavård, teknik, ljud, media, barnmöten, tältresning, renhållning, säkerhet, etc.

Fundera och be redan nu om du vill vara med och på vilket sätt. Kanske ska det redan nu finnas med i dina kalenderplaner för nästa år?

Ljudinspelning

Mina brister och Jesu fullkomlighet

(Flera delar)
Folkets Hus
2019-09-22

Min väg till Gud

Jakob Lithner

En vän för alltid

Jag växte upp i en kyrklig familj och fick höra rätt mycket om Gud. Men på något sätt missade jag vem Gud var.

Vad är ditt nästa steg?

  • Många som är nyfikna kommer helt enkelt till en av våra gudstjänster.
  • Andra tycker det är enklare att träffa någon av oss för att prata litet enskilt först.
  • Vill du hellre vara med i en liten grupp för att prata om livsfrågor?
  • Finns det något som oroar eller tynger dig? Vi ber gärna för dig.
  • Skulle du vilja ha en bibel att läsa? Vi har biblar på många språk!