Välkommen till Sandeslätts Kristna Församling!

En församling i Hammarkullen, Angered, Göteborg

Om du inte vet vilka vi är så är det en bra början att läsa det som står under första menyn ovan. Då får du veta litet om hur vi tänker, vår bakgrund och även vad vi gör. Välkommen att lära känna oss och den Gud vi känner!

Gruppbild från Holsby 2020

Gruppbilden ovan är från vårt sommarläger 2020. Tyvärr fick bara 50 personer följa med, men vi hoppas på fullt läger nästa år igen. Vi umgicks mest utomhus och höll goda avstånd utom sista kvällen då denna bilden togs!

Söndag 12 Juli - Gudstjänst

Psaltarpsalmen 46

OBS: Räkna med att gudstjänsterna nu under Corona-tider är mycket annorlunda. Vi försöker oftast genomföra något i någon form, men det beror på väder och aktuell smittrisk. Senast dagen innan brukar det finnas info på hemsidan om det blir online via Zoom eller utomhus bakom Folkets Hus!

Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Heléne Svensson
Mötesledare
Heléne Svensson
Predikan Christer Svensson
Predikan
Christer Svensson
Musik (Gudstjänst) David Djurachkovitch
Musik (Gudstjänst)
David Djurachkovitch
Gudstjänst

Pålysning

Förhöjd smittrisk i Angered

Päivi Huhtala som är kontaktansvarig från SDN Angered skriver följande till alla föreningar i Angered:

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Angered är nu den stadsdel i Göteborg där antalet bekräftade fall av covid-19 bland befolkningen är som högst, enligt statistik från Västra Götalandsregionen. Det innebär en tydlig ökning av antalet bekräftade fall den senaste tiden. Statistiken visar att ökningen sker främst i yngre åldersgrupper, från 20 år och uppåt. Däremot kan vi i dagsläget inte se en ökning i stadsdelsförvaltningens verksamheter, som äldreboenden och boenden med särskild service. Ökningen i samhället visar att vi inte har råd att slappna av, utan istället behöver kommunicera mer för att bromsa spridningen, framför allt bland unga. Här kan föreningarna verkligen bidra!

Här finns en film för sociala medier: https://play.goteborg.se/bromsa-smittspridningen-radda-liv

Vi skulle gärna vilja att ni

  • skriver ut affischer och sätter upp i era verksamheter
  • skriver ut flyers och delar ut till deltagare
  • lägger upp material i föreningens sociala medier om ni har. Ni får gärna dela inlägg kopplade till covid-19 från stadsdelsförvaltningens facebook facebook.com/gbgstadangered/

Ni får också gärna sätta upp affischer i närområdet, till exempel om det finns en anslagstavla eller annan laglig plats att affischera på.

Eftersom statistik, riktlinjer och rekommendationer uppdateras kontinuerligt är det bra att hålla sig uppdaterad. Aktuell information finns på http://folkhalsomyndigheten.se/covid-19 och https://goteborg.se/covid19

Stort tack för ert samarbete - tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Med vänliga hälsningar
Päivi Huhtala
Processledare Föreningsstöd, SDN Angered

Ljudinspelning

Guds trofasthet i svåra tider

John Voss
Online
2020-07-05

Min väg till Gud

Gun Linwik

Min kristna tro ger mig trygghet

Varför är jag kristen?

Vad är ditt nästa steg?

  • Många som är nyfikna kommer helt enkelt till en av våra gudstjänster.
  • Andra tycker det är enklare att träffa någon av oss för att prata litet enskilt först.
  • Vill du hellre vara med i en liten grupp för att prata om livsfrågor?
  • Finns det något som oroar eller tynger dig? Vi ber gärna för dig.
  • Skulle du vilja ha en bibel att läsa? Vi har biblar på många språk!