Välkommen till Sandeslätts Kristna Församling!

En församling i Hammarkullen, Angered, Göteborg

Om du inte vet vilka vi är så är det en bra början att läsa det som står under första menyn ovan. Då får du veta litet om hur vi tänker, vår bakgrund och även vad vi gör. Välkommen att lära känna oss och den Gud vi känner!

Gruppbild från Holsby 2020

Gruppbilden ovan är från vårt sommarläger 2020. Tyvärr fick bara 50 personer följa med, men vi hoppas på fullt läger nästa år igen. Vi umgicks mest utomhus och höll goda avstånd utom sista kvällen då denna bilden togs!

Gudstjänst i Corona tider

Sakta bättre

Corona läget är fortfarande inte perfekt men vi bedömer att det går åt rätt håll och sakta blir bättre. Relationer är en viktig del av vårt DNA som församling och om det finns möjlighet att vi kan börja träffas så vill vi göra det. Vi anser att det är en väsentlig nackdel att församlingen inte träffas. Vi har därför bestämt att vi från och med 13/9 vill försöka ha gudstjänster på plats varje söndag.

På plats varje söndag

Preliminärt är numera hela gudstjänsten inomhus på Folkets Hus men med vissa förbehåll:

 • Alla som har minsta sjukdomssymptom eller tillhör riskgrupp bör stanna hemma.
 • Vi placerar alla stolarna med 2 m mellanrum. De som tillhör samma hushåll kan sitta närmre varandra.
 • Vi undviker all kroppskontakt.
 • Vi försöker vara "försiktiga med sången". Vi sjunger litet dämpat för oss själva och kanske inte så många sånger.
 • Vi har inget fika.
 • Vi fortsätter att sända hela gudstjänsten på Zoom för dem som väljer att deltaga hemifrån. Efteråt finns möjlighet till gruppsamtal i "breakout rooms". Läs gärna Trivseltipsen längst ner i detta inlägg. Länken för att komma in i Zoom är samma varje gudstjänst: https://zoom.us/j/496618262
 • Alla predikningar spelas in och kan lyssnas på i efterhand via hemsidan eller via vår poddkanal. Läs mer här: Ljudinspelningar
 • Ansvariga för gudstjänsten kan fortfarande välja att ha hela eller delar av gudstjänsten ute om det skulle vara tillräckligt fint väder.
 • Vi märkte att det blir alldeles för kallt att ha dörren mot baksidan öppen under gudstjänsten. Dessutom kommer det in vatten vilket inte är bra för trägolvet. Vi tänker därför att den dörren får vara stängd och att den vanliga ingången används igen.
 • Allt kan förstås ändras om det kommer ny info eller om vi upplever att det inte fungerar.

Barnen

Hittills har det kommit litet färre barn än vanligt och de har ofta varit ute och lekt. Är vädret fint och både föräldrar och barn trivs med att vara ute så får de gärna fortsätta vara det. Alla som har minsta sjukdomssymptom eller tillhör riskgrupp stannar förstås hemma. Vi betalar för en fortsatt prenumeration av "Söndagsskola Play". De familjer som vill lyssna hemifrån kan fortsätta med det. De familjer som vill och vågar komma till gudstjänsten får göra det, men med litet extra försiktighet. Barnen kan då samlas i Alfons och ha en enkel samling som mycket väl bara kan bestå av att tillsammans lyssna på "Söndagsskola Play". Föräldrarna får ta huvudansvar. Finns det ledare som vill hjälpa till så är det fint men inget självklart. Det är bra om föräldrar och eventuella ledare pratar ihop sig så att det t.ex. finns någon som kan ta med dator för visning. Vi tror att WiFi ska fungera i Alfons men det bör testas. Barn smittas ju inte så lätt som vuxna och träffas ofta ändå i skolan. Däremot kan de fortfarande sprida smitta till vuxna, så vi vill vara så försiktiga vi kan. Vi får helt enkelt testa några gånger och känna efter vad som fungerar!

Trivseltips online

 • Det är förstås lätt att det känns litet distanserat att träffas via datorn. Men vi försöker göra det på riktigt så mycket som möjligt. Klä gärna upp dig fint ungefär som när du går på vanlig gudstjänst. Se till att du sitter bra och har tid att vara med. Om småbarn är med så försök ge dem något stillsamt att göra så att du kan fokusera ändå.
 • Följ gärna textläsningen i din egen bibel. Be gärna med i bönerna. Sjung gärna med när det är sång. Det kan kännas konstigt första gången, men hjälper till för att undvika känslan att man bara är betraktare. 
 • Sångtexterna kan man läsa i sin mobil genom att gå in på denna adress: sandeslatt.se/mobil
 • Vill man så kan man gärna välja att sitta några stycken tillsammans. Använd förstånd och eget omdöme om vilka som kan träffas ihop. Det beror ju på riskgrupp och smittrisk. De som är friska i en familj eller husgrupp kan t.ex. gärna sitta tillsammans.
 • Under gudstjänsten är det bra om alla har sin mikrofon avstängd. Det är precis som under en vanlig gudstjänst att det är bäst om man talar en i taget. Det är däremot trevligt om alla kopplar upp sin bild så att vi kan se varandra allihop. 
 • Efter gudstjänsten försöker vi med gemensamt fika i grupper. Se till att du har förberett något gott fika som du gillar. När det är dags för fika så kommer den som håller i mötet att splitta upp alla online deltagare i mindre "rum". Då försvinner först alla videobilder och sedan hamnar du i en mindre grupp med bara några stycken. Där kan ni alla koppla på era mikrofoner och småprata tillsammans om gudstjänsten eller om något annat som känns angeläget.

 Söndag 27 Sep - Gudstjänst

Jag tror på en Gud som är stor


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Lasse Westh
Mötesledare
Lasse Westh
Predikan Jakob Lithner
Predikan
Jakob Lithner
Musik (Gudstjänst) Elisabeth Lithner
Musik (Gudstjänst)
Elisabeth Lithner
Gudstjänst

Söndag 4 Okt - Gudstjänst


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Gun Linwik
Mötesledare
Gun Linwik
Predikan John Voss
Predikan
John Voss
Musik (Gudstjänst) Malin Lindgren
Musik (Gudstjänst)
Malin Lindgren
Gudstjänst

Pålysning

Gudstjänst 20/9

Utomhus

Gudstjänsten 20/9 kommer att vara inne på Folkets Hus med glesa avstånd mellan stolarna. De som kommer på plats ska förstås vara symptomfria och inte tillhöra någon riskgrupp. 

Online

För dem som inte kan vara med på plats finns två alternativ:

 1. Vi spelar in så att man kan lyssna på allt i efterhand via vår hemsida eller vår poddkanal.
 2. Vi försöker även sända det live via Zoom. Eftersom vi inte har tillgång till bra internet utomhus så använder vi en mobil. Vi gör ett försök och hoppas det ska fungera. Länken för att komma in är samma som tidigare gudstjänster: https://zoom.us/j/496618262

Allmänt

 • De som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör alltid stanna hemma.
 • Den preliminära planen under corona perioden är att vi kommer att försöka vara utomhus de söndagar det går och vara online de övriga. För säkert besked får man kolla här på hemsidan där det bör stå senast dagen innan.

Trivseltips online

 • Det är förstås lätt att det känns litet distanserat att träffas via datorn. Men vi försöker göra det på riktigt så mycket som möjligt. Klä gärna upp dig fint ungefär som när du går på vanlig gudstjänst. Se till att du sitter bra och har tid att vara med. Om småbarn är med så försök ge dem något stillsamt att göra så att du kan fokusera ändå.
 • Följ gärna textläsningen i din egen bibel. Be gärna med i bönerna. Sjung gärna med när det är sång. Det kan kännas konstigt första gången, men hjälper till för att undvika känslan att man bara är betraktare. 
 • Sångtexterna kan man läsa i sin mobil genom att gå in på denna adress: sandeslatt.se/mobil
 • Vill man så kan man gärna välja att sitta några stycken tillsammans. Använd förstånd och eget omdöme om vilka som kan träffas ihop. Det beror ju på riskgrupp och smittrisk. De som är friska i en familj eller husgrupp kan t.ex. gärna sitta tillsammans.
 • Under gudstjänsten är det bra om alla har sin mikrofon avstängd. Det är precis som under en vanlig gudstjänst att det är bäst om man talar en i taget. Det är däremot trevligt om alla kopplar upp sin bild så att vi kan se varandra allihop. 
 • Efter gudstjänsten försöker vi med gemensamt fika i grupper. Se till att du har förberett något gott fika som du gillar. När det är dags för fika så kommer den som håller i mötet att splitta upp alla online deltagare i mindre "rum". Då försvinner först alla videobilder och sedan hamnar du i en mindre grupp med bara några stycken. Där kan ni alla koppla på era mikrofoner och småprata tillsammans om gudstjänsten eller om något annat som känns angeläget.

 

Ljudinspelning

Jag vet att jag är frälst

John Björkehed
Folkets Hus
2020-09-20

Min väg till Gud

Jenny Mörling

Jesus fann mig

Jag växte upp utan att ha några speciella funderingar över Gud. Men en kväll hände något speciellt som skulle förändra mitt liv.

Vad är ditt nästa steg?

 • Många som är nyfikna kommer helt enkelt till en av våra gudstjänster.
 • Andra tycker det är enklare att träffa någon av oss för att prata litet enskilt först.
 • Vill du hellre vara med i en liten grupp för att prata om livsfrågor?
 • Finns det något som oroar eller tynger dig? Vi ber gärna för dig.
 • Skulle du vilja ha en bibel att läsa? Vi har biblar på många språk!