Välkommen till Sandeslätts Kristna Församling!

En församling i Hammarkullen, Angered, Göteborg

Om du inte vet vilka vi är så är det en bra början att läsa det som står under första menyn ovan. Då får du veta litet om hur vi tänker, vår bakgrund och även vad vi gör. Välkommen att lära känna oss och den Gud vi känner!

 

Söndag 17 Nov - Gudstjänst

Jesus korsfästes (Matt 27:32-44)

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare Niklas Lidbeck
Vaktmästare
Niklas Lidbeck
Musik (Nattvard) Lena Falk
Musik (Nattvard)
Lena Falk
Mötesledare Lars Neely
Mötesledare
Lars Neely
Predikan Ove Samuelsson
Herrens måltid
Predikan
(Herrens måltid)
Ove Samuelsson
Musik (Gudstjänst) Magdalena Flygare
Martin Flygare
Musik (Gudstjänst)
Magdalena Flygare
Martin Flygare
Ljud Richard Lindgren
Ljud
Richard Lindgren
Förbön Annika Berglund
Förbön
Annika Berglund
Fika Heléne Svensson
Fika
Heléne Svensson
Storsamling - Barnens gudstjänst Atle Hansen
Magdalena Lithner
Storsamling - Barnens gudstjänst
Atle Hansen
Magdalena Lithner
Lilla Söndagsskolan Atle Hansen
Magdalena Hansen
Lilla Söndagsskolan
Atle Hansen
Magdalena Hansen
Mellangruppen Philip Flygare
Tina Flygare
Mellangruppen
Philip Flygare
Tina Flygare
Stora Söndagsskolan Heléne Svensson
Stora Söndagsskolan
Heléne Svensson
Gudstjänst

Pålysning

Nya husgrupper

Det finns mycket tankar om husgrupperna. Många känner att det är dags att förändra på något sätt. En del grupper är just nu litet för små. En del längtar efter förändring. En del vill ha lokala grupper.

Vi har fått in många förslag och önskemål och har börjat skissa på litet nya indelningar. Lokal indelning är en bra målbild, men det fungerar inte i alla fall och behöver balanseras mot en del andra faktorer. Man inser snart att det inte är så lätt. En del indelningar är naturliga och faller fort på plats. Men det är oerhört mycket att ta hänsyn till och det är svårt att få ihop en indelning som kommer att kännas perfekt för alla. Ekvationen kommer bara att gå ihop med flexibilitet, kärlek och en gemensam målbild.

Några saker är därför viktiga att betona som grund:

  • Det är avgörande att vi förstår vad grupperna har för syfte. När församlingen blir större så är fungerande husgrupper en nyckelfråga. Vi kan inte räkna med att alla känner alla lika bra i den stora församlingen. Husgrupperna behöver vara levande celler där man känner tillhörighet, får omsorg och växer som lärjungar. Vi behöver starka husgrupper för att kunna växa både som församling och som individer.
  • Inga grupper är perfekta. Himlen kommer senare. Grupperna är viktiga men kommer inte att fylla alla behov i livet.
  • Väldigt mycket handlar om vilken inställning vi har. Om alla kommer med inställningen att "jag ska minsann ha det som jag vill, annars tänker jag inte vara med", då kommer ingenting att fungera. Vi behöver rikta blicken inte bara mot vad som blir enklast, bekvämast eller bäst för mig själv, utan också mot vad som blir bra för andra.
  • Lokala grupper är en bra poäng. Där det går vill vi gärna bejaka det. Men det kommer inte att fungera som mall över hela linjen. Vi behöver vara flexibla och öppna för en del kompromisser och olikheter.

Vi har skrivit ihop en enkel enkät som vi hoppas att alla vill svara på. Vi tänker använda den som stöd för att göra en så bra indelning som möjligt. Tanken är att alla ska få åtminstone några av sina önskemål tillgodosedda.

Säg till om du inte fått en enkät. När du fyllt i den kan du lämna den till David Djurachkovitch, John Björkehed eller Lars Neely.

Ljudinspelning

Guds vilja

Wally Schoon
Folkets Hus
2019-11-10

Min väg till Gud

Gun Linwik

Min kristna tro ger mig trygghet

Varför är jag kristen?

Vad är ditt nästa steg?

  • Många som är nyfikna kommer helt enkelt till en av våra gudstjänster.
  • Andra tycker det är enklare att träffa någon av oss för att prata litet enskilt först.
  • Vill du hellre vara med i en liten grupp för att prata om livsfrågor?
  • Finns det något som oroar eller tynger dig? Vi ber gärna för dig.
  • Skulle du vilja ha en bibel att läsa? Vi har biblar på många språk!