Nådegåvor som grund för funktion

Nådegåvor

En nådegåva är en övernaturlig förmåga som Gud ger till alla troende. Ofta är det en förlängning och förstärkning av den naturliga personligheten. Vi tror att all funktion och all tjänst i församlingen, i första hand ska vara baserad på vilka gåvor man har.

Funktionsgrupper

Vi har undervisat om nådegåvor i församlingen. Vi har också försökt upptäcka de nådegåvor som varje person har. Det har varit en spännande process. Det har sedan legat till grund för en indelning i "funktionsgrupper".
I varje funktionsgrupp har vi försökt samla personer med liknande nådegåvor. Tanken är att dessa grupper ska få vara en växtplats för nådegåvorna. Varje grupp fungerar också som en inspirationskälla för resten av församlingen.
Gruppernas indelning och antal varierar beroende på vilka gåvor som vi ser och vilka behov som finns just nu.