Informationsflöden

Det finns flera olika informationsflöden i församlingen med litet olika syften.

Gudstjänsten

På gudstjänsterna framförs mycket information och nyheter av olika slag. En del information och undervisning återkommer i andra former, men det bästa är alltid att vara på plats och deltaga "live" på gudstjänsterna! Speciellt i början av gudstjänsten framförs de flesta pålysningarna, så om du missar det är det bra att fråga någon som var där.

Websidan

På hemsidan www.sandeslatt.se finns dels en del information om församlingen och hur vi fungerar. Det finns också en massa information som visar allt som händer och alla ansvarsuppgifter som genomförs. Många av de viktigaste pålysningarna läggs också upp här. I princip alla predikningar finns som inspelningar att lyssna på. En av menyerna är för internt bruk av medlemmar. Där kan man bland annat redigera vem som är ansvarig för vad.

Det finns också en speciell version för mobil användning som gör det enkelt att från mobilen hitta den vanligaste informationen om ansvar.

Mail

Nyheter
Varje måndag morgon skickas ett email till alla medlemmar om den information som lagts in sista veckan. Det kan vara pålysningar från gudstjänsten, senaste inspelningen av predikningar, nya dokument, kommande söndags innehåll, etc.

Påminnelser
På torsdag eftermiddag skickas ett email till alla som har en ansvarsuppgift på den kommande söndagen. De som har ansvar för "vaktmästarrollen" får dessutom ett sms med länk till den checklista man ska följa för att ställa iordning lokalen.

Grupputskick SMS

Tore Nilsson ansvarar för flera olika sms-utskick med litet olika syfte. Är man intresserad att vara med, så meddelar man Tore (0768-756303).

Veckans bibelord
Man kan få ett aktuellt tänkvärt bibelord utskickat varje dag hela året om. Det finns på flera språk: svenska, persiska, arabiska, spanska eller portugisiska.

Bönekedjan
När något viktigt eller akut böneämne dyker upp, som inte kan vänta till veckans husgrupp, så kan man meddela Tore. Han skickar då ut det till en speciell grupp som valt att vara med och be direkt för alla böneämne som kommer in. Meddela Tore om du vill vara med som förebedjare i detta.

Fåglar
Tycker man om fåglar så finns även en liten smsgrupp som utbyter glada meddelande varje gång de ser en ny fin fågel. Är man intresserad av sådant så går man med i den ornitologiska gruppen.