Vår historia

Böneförberedelse

I mitten av 1970-talet var det en bönekvinna vid namn Hildur Hedlund som i sin lägenhet i Hammarkullen började be. Från sitt fönster kunde hon se det lilla bostadsområdet Sandeslätt. Hon började be att Gud skulle skicka en grupp människor som skulle få just det området på sitt hjärta.

Visionen

På bibelskolan NBI som låg i Säffle var det samtidigt flera elever som fick stora visioner. En av visionerna var att starta små lokala församlingar i förorterna till de största städerna. En av eleverna Kjell Nilzon, skrev en uppsats som hette "Evangelisation 80" och handlade om vilken strategi man borde ha för att vinna människor i Sverige under 1980-talet. I slutet av 70-talet var det väldigt få samfund som pratade om att starta nya församlingar i Sverige. Tvärtom var trenden snarare att man slog ihop flera mindre församlingar till större!
I förorterna fanns mängder med människor, men ofta fanns det ganska få kristna församlingar. De flesta församlingar var ganska stora och låg centralt i städerna. För att kunna göra det kristna vittnesbördet trovärdigt måste det synas i vardagslivet. Idén föddes då att starta en liten lokal församling där alla bodde så nära varandra att man på ett naturligt sätt kunde umgås och verka i närområdet. Några personer undersökte lämpliga förorter och fastnade först för Tuve utanför Göteborg. Av flera skäl blev det inget av det förslaget. När man däremot fick kontakt med Hildur föll allting på plats.

Den ringa begynnelsen

I januari 1977 var det fem vuxna som flyttade till Sandeslätt i Hammarkullen. Man valde redan från början att kalla sig församling. De första åren hölls alla möten i hemmen vilket naturligtvis gav en mycket informell atmosfär. Den utåtriktade verksamheten var mycket stark med mycket dörrknackning, gårdsfester, inbjudna team, smågrupper, etc. 1982 var det flera som flyttade till området för att deltaga i pionjärarbetet. Församlingen växte då ganska snabbt till ca 20 vuxna. I ett par omgångar skickades det till och med ut team från denna församling för att starta liknande församlingar i andra förorter.

Reaktioner

På 70-talet fanns det som sagt inte många samfund som startade nya församlingar i Sverige. En del som hörde talas om oss var ganska skeptiska. Att inte tillhöra ett etablerat samfund var då ganska ovanligt och många var rädda att vi var någon form av sekt. Bland folk som bodde nära oss var reaktionerna ofta de motsatta. Många grannar lade märke till vår starka gemenskap och uppskattade att vi inte bara pratade om vår tro, utan även försökte leva ut den. Vi fick positiv feedback från bostadsbolag och myndigheter som uppskattade den påverkan vi hade på området.

Dotterförsamlingar

Inbyggd i församlingens grund låg från början visionen om att uppmuntra till liknande lokala församlingsbildningar. 1983 skickade församlingen ut ett litet team på tre personer till Bergsjön för att starta en liknande församling. Komettorgets församling bildades och var verksam i 10 år. 1989 var flera personer från Sandeslätts Församling aktiva i utåtriktat arbete i det lilla bostadsområdet Eriksbo som tillhör grannförorten Hjällbo. Som ett resultat av det startades en liten församling med bland annat medlemmar från Sandeslätt. Komettorgets församling skickade i sin tur ut en familj till Angereds Centrum. Tillsammans med ett par andra familjer som redan fanns i området startade de också en liten församling. Som mest fanns det fyra församlingar i vår lilla gemenskap.

Återgång

I början av 90-talet gick vi igenom några mycket svåra år med utbrändhet, interna konflikter och en del yttre motstånd. På olika sätt försökte vi bevara det liv som fanns. Eriksbo församling valde att ansluta sig till Helgelseförbundet och anställa en pastor. Församlingarna i Angered Centrum och Komettorget valde att åter gå upp i moderförsamlingen Sandeslätt. Vår tanke då var att vi gemensamt bättre skulle kunna stödja varandra och inte slita ut oss i alltför små och utsatta grupper. Det vi offrade var litet grann av betoningen på den lokala förankringen. Ursprungligen var vår målsättning att alla skulle bo inom gångavstånd för att kunna synliggöra gemenskapen lättare. Nu får en stor del av församlingen resa några kilometer med bil eller spårvagn till våra samlingar. Vår förhoppning är ändå att fortfarande kunna leva ut ett praktiskt vardagsliv där vi bor, även om inte alla bor på samma ställe.

Kristinaskolan

1982 startade en grupp personer från bland annat vår församling en kristen friskola för Angereds-området. Filosofin var från början att ha en klart kristen profil, men att välkomna alla barn oavsett var man står i förhållande till den kristna tron. Det har resulterat i en dynamisk blandning av barn med olika nationalitet, religion och bakgrund. Första året var det två lärare som undervisade vars en liten grupp i B-form (dvs olika åldrar i samma grupp). Nu finns en klass med 20-25 elever i varje årskurs, från förskola upp till åk 9. Många personer från vår församling jobbar på skolan, sitter i styrelsen eller har sina barn där. Skolan är därmed en stor kontaktyta med många människor i området och har varit till stor välsignelse.