Centrala värderingar

Det finns vissa värderingar som är extra viktiga för oss. Dessa tre betoningar vill vi ska ligga som en grundton för allt vi gör i församlingen.

Gud i centrum

Vi tror att Gud finns, att han har skapat allt och att ingenting är viktigare än att lära känna honom. Vi ser det som den viktigaste delen av vår identitet.

Bibeln i centrum

Vi tror inte att bibeln är vilken bok som helst. Vi tror att den är ett budskap från Gud. Den har mycket att säga om alla delar av livet. Därför vill vi förstå den så bra som möjligt.

Hjärta för människor

Ett av de tydligaste kännetecknen hos Jesus var hans barmhärtighet mot människor. Han såg, han förstod och han hjälpte. Vår längtan är att Jesu kärlek ska få synas även i oss. Vi vill att hans värme ska prägla vår gemenskap.