En vanlig vecka

Vad händer i församlingen under en vanlig vecka?
Det varierar förstås en hel del, men det finns många inslag som återkommer ganska regelbundet.

 

Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
Tillbedjan, lovsång och Herrens måltid. Detta firar vi varje söndag. Platsen är lilla salen på Folkets Hus (Alfons).
Söndag 11.00 Gudstjänst
Detta är vår huvudsamling på veckan. Det är en öppen gudstjänst med en ganska rejäl bibelundervisning. Ibland varierar vi innehållet med annat upplägg. Det kan t.ex. vara sånggudstjänst, musikal, familjegudstjänst, tema, förbön eller delgivning. Vi håller till i stora salen på Folkets Hus. Gudstjänsten är på svenska, men vi försöker tolka till de som behöver det. Vi har oftast folk på plats som kan översätta till: arabiska, persiska och engelska. Säg till om du behöver översättning till något annat språk! Parallellt med gudstjänsterna har vi barnens gudstjänst och barnvakt i olika grupper. Efter gudstjänsten bjuder vi på fika.
Klicka här för att läsa om kommande söndags tema.
Vardagar 09.15

Morgonsamling
Varje vardag samlas de som vill till bibelläsning, bön och samtal i vår församlingslägenhet på Sandeslätt 54. På tisdagar är samlingen kl.09.00 och inriktad på bön för Hammarkullen/Angered.

Måndag 20.30

Bönevandring
Varje måndag kväll samlas de som vill utanför 54:an och tar sedan en bönepromenad genom Hammarkullen.

Tisdag 09.00

Bön
Bön för Hammarkullen/Angered i vår församlingslägenhet på Sandeslätt 54.

Onsdag 18.30 Husgrupper
Församlingen är indelad i mindre grupper som träffas i hemmen. De fungerar som en slags familjär församling i miniatyr. Där umgås vi, delar livet, samtalar om bibeln och ber för varandra. Att delta i en husgrupp är bästa sättet att komma in och bli en del av församlingen.
Klicka här för att kontakta någon som kan berätta mer om våra husgrupper.
Fredag 19.30 Ungdomsgrupp
Vi har en ungdomsgrupp som träffas varannan fredag. Det finns stor variation på kvällarna: Bibelstudier och samtal kring aktuella frågor, bön, sång, sport, lekar och aktiviteter.
Klicka här för att kontakta någon som kan berätta mer om ungdomsgruppen.
Vid behov Funktionsgrupper
Det finns olika funktionsgrupper som också träffas under veckorna för att fungera tillsammans i ett speciellt område. De träffas när det behövs.
Klicka här för att läsa mer om hur vi ser på Nådegåvor.