Kontakt

På denna sidan kan du läsa mer om hur du kommer i kontakt med oss och vad vi kan erbjuda.

Kontaktpersoner

Prata om Gud
Email: kontakt@sandeslatt.se
Berätta litet kort vem du är och vad du funderar på så återkommer någon av oss!

Bibel på mitt språk
Email: kontakt@sandeslatt.se
Ange vilket språk du söker så ska vi försöka hjälpa dig att hitta en bibel som passar dig.

Kontakt
Email: kontakt@sandeslatt.se
Om du inte vet riktigt vem du ska kontakta så skickar du helt enkelt
ett email till denna adressen så ser vi till att det snabbt kommer rätt.

Församlingsledare / Äldste
Email: ledare@sandeslatt.se
Håkan Falk, Sandeslätt, Tel. 031-330 14 36
Jakob Lithner, Storås, Tel. 031-330 85 11

Ungdomsgruppen
Ida Tangen, Sandeslätt, Tel. 0761-72 35 05

Söndagsskola
Det finns olika grupper för olika åldrar.
Linnea Djurachkovitch, Rannebergen, Tel. 031-754 48 35
Jeremia Mörling, Hammarkroken, Tel. 031-713 39 19

Ekonomi
Ove Samuelsson, Mölnesjögatan 155, 424 50 Angered, Tel. 330 25 23
En bra idé för givandet är att sätta upp en automatisk överföring varje månad.
Det går att skicka pengar antingen till postgiro eller direkt till bankkonto.
Postgiro: 4797572-7
Bankkonto: 9960 42 47975727

Hemsidan
Felrapporter eller förslag på förbättringar och ändringar.
Email: webmaster@sandeslatt.se
Jakob Lithner, Storås Ängar, Tel. 031-330 85 11

 

Erbjudanden

Denna sektion är inte färdig. Här tänker vi beskriva litet olika saker som vi som församling kan erbjuda. Varje sak beskrivs i korthet med lämplig person att kontakta. Detta är de idéer som kommit upp hittills:

  • Bibel på ditt språk
  • Förbön
  • Samtal
  • Alpha grupp (öppet samtal i grupp kring livsfrågor)
  • Söndagsskola
  • Sjunga i kör
  • Husgrupp
  • Ungdomsgrupp
  • Prata om medlemskap

Gudstjänster - Folkets Hus

Varje söndag kl.11 har vi gudstjänst i Folkets Hus, Hammarkullen, 1 tr upp. Snett emot Folkets Hus entré finns Hammarkullens spårvagnshållplats dit man kommer med spårvagn 4, 8 eller 9. Ingången är i den lilla glasdörren till vänster om huvudentrén.

54:an - Församlingens lägenhet

Vi hyr en lägenhet i markplan på Sandeslätt 54. Där har vi alla mindre samlingar under veckorna. Enklaste sättet att komma dit är att gå in via uteplatsen som är precis bredvid den stora röda portalen.