Kalender

Detta är en lista med gudstjänster och andra händelser som är inplanerade den närmsta tiden.

Söndag 1 Sep - Gudstjänst

Den första nattvarden (Matt 26:17-30)

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare Emil Kunze
Vaktmästare
Emil Kunze
Musik (Nattvard) Maria Mörling
Musik (Nattvard)
Maria Mörling
Mötesledare Gun Linwik
Mötesledare
Gun Linwik
Predikan Jakob Lithner
Herrens måltid
Predikan
(Herrens måltid)
Jakob Lithner
Musik (Gudstjänst) Elisabeth Lithner
Musik (Gudstjänst)
Elisabeth Lithner
Förbön Christer Svensson
Förbön
Christer Svensson
Gudstjänst

Söndag 8 Sep - Gudstjänst

Petrus förnekelse (Matt 26:31-35,69-75)

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare Darko Petrovski
Vaktmästare
Darko Petrovski
Musik (Nattvard) Marie Rannefors
Musik (Nattvard)
Marie Rannefors
Mötesledare Jenny Mörling
Mötesledare
Jenny Mörling
Predikan John Voss
Predikan
John Voss
Förbön Kristine Voss
Förbön
Kristine Voss
Gudstjänst

Söndag 15 Sep - Gudstjänst

Jesus i Getsemane (Matt 26:36-46)

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare John Björkehed
Vaktmästare
John Björkehed
Mötesledare Lasse Westh
Mötesledare
Lasse Westh
Predikan Håkan Falk
Predikan
Håkan Falk
Gudstjänst

Söndag 22 Sep - Gudstjänst

Delgivning: Mina brister & Jesu fullkomlighet

kl.10.00 Nattvard (Lilla salen)
kl.11.00 Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön (Stora salen)
kl.11.15 Barnens gudstjänst (uppdelat i flera grupper)
kl.12.30 Fika

Ansvarsuppgifter denna söndag
Vaktmästare Jakob Tangen
Vaktmästare
Jakob Tangen
Mötesledare Lars Neely
Mötesledare
Lars Neely
Gudstjänst