Kalender

Detta är en lista med gudstjänster och andra händelser som är inplanerade den närmsta tiden.

Söndag 9 Maj - Gudstjänst

Babels torn (1 Mos 11)


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Gun Linwik
Mötesledare
Gun Linwik
Predikan John Björkehed
Predikan
John Björkehed
Musik (Gudstjänst) Mattias Falk
Musik (Gudstjänst)
Mattias Falk
Gudstjänst

Söndag 16 Maj - Gudstjänst

Trösta mitt folk


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Kit Westh
Mötesledare
Kit Westh
Predikan Jakob Lithner
Predikan
Jakob Lithner
Musik (Gudstjänst) Elisabeth Lithner
Musik (Gudstjänst)
Elisabeth Lithner
Gudstjänst

Söndag 23 Maj - Gudstjänst

Släktens betydelse (1 Mos 5,10,11)


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Lasse Westh
Mötesledare
Lasse Westh
Predikan Mattias Falk
Predikan
Mattias Falk
Gudstjänst

Söndag 30 Maj - Gudstjänst

Alternativa sanningar och världens tänkande


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Lars Neely
Mötesledare
Lars Neely
Predikan Håkan Falk
Predikan
Håkan Falk
Musik (Gudstjänst) Lena Falk
Musik (Gudstjänst)
Lena Falk
Gudstjänst

Söndag 6 Juni - Gudstjänst

Förbund i bibeln (1 Mos m.fl.)


Ansvarsuppgifter denna söndag
Mötesledare Nathalie van der Meer
Mötesledare
Nathalie van der Meer
Predikan John Voss
Predikan
John Voss
Musik (Gudstjänst) John Björkehed
Sara Björkehed
Musik (Gudstjänst)
John Björkehed
Sara Björkehed
Gudstjänst