Pålysningar

Här samlar vi information om små och stora saker. Ofta är det information som någon har nämnt på en gudstjänst.
Om man missar något eller kanske glömt detaljerna, så finns det mesta här och kan sökas upp i efterhand.

Länkar från Open Doors

2021-01-24

Dagens gudstjänst handlade om förföljda kristna i världen och det arbete som Open Doors gör för att hjälpa dem. Tyvärr så kom det med ett besvärligt pipande ljud på inspelningen. Det är därför ingen större nytta med att lägga upp inspelningen. Däremot så skickade Andreas Reinhard med några länkar till oss. Det är väldigt tydligt och bra material som jag tror kan ge mycket att titta vidare på:

Filmer som beskriver mer
https://www.open-doors.se/resurser/video
https://www.open-doors.se/resurser/video/tv-program
Den första filmen på TV-sidan var just den som handlade om topp 5 farliga länder, som Andreas började visa oss under gudstjänsten.

Bönekalender, Magasinet, World Watch List
https://www.open-doors.se/resurser/gratismaterial

Böcker och filmer att beställa
https://www.open-doors.se/webshop

Gåvor
https://www.open-doors.se/ge-en-gaava

Hälsning från Årsjö

Sören och Brittens son Mikael/Mike har börjat bearbeta sin tid i Papua Nya Guinea.

De skriver en hälsning till oss med följande innehåll:
"SAWIYANU-FOLKET är samma folk som vi i tidigare skrifter och sammanhang kallat ama-folket. Historien bakom de två olika namnen är följande. När sawiyanerna omkring 1970 kom i kontakt med yttervärlden och byggandet av ett flygfält blev aktuellt, skedde det i området runt byn Ama. Därför kom den här folkgruppen att bli känd som ama-folket. Så är det än idag. Det tog oss flera år att komma underfund med att ”ama-folket” kallade sig själva Sawiyanu – det var deras namn! Vi tyckte hela tiden, medan vi arbetade där, att i dokument och skrifter som cirkulerade utanför området måste vi hålla kvar namnet Ama, annars skulle ingen veta vilket folk det gällde. Nu har en ny generation blivit vuxen och tycker annorlunda. Vår son Mike, uppvuxen bland sawiyanu-folket, fick redan som baby hederstiteln Sawiyanuta ’Sawiyanu-mannen’ av de äldre männen. Mike tycker att namnet Ama representerar bara en del av sawiyanerna, nämligen de som bor i byn Ama. I den här lilla skriften kallas alltså ”ama-folket” vid sitt rätta namn. Sawiyanu."

Vi fick sedan ett utdrag ur den bok Mikael och Britten skriver tillsammans.

Klicka här för att läsa som PDF fil

Video från Dalisay

Här kommer en video från familjen Dalisay:

https://drive.google.com/file/d/1qEKo4vAVtmMz183w1Kye8oNN-tJtk9ZY/

Hälsning från Mariakyrkan

Vi har fått följande två julhälsningar från Mariakyrkan:

En riktigt God Jul och ett välsignat Gott Nytt År önskar vi Er alla!

Vi från Mariakyrkan vill tacka er för ALLT ert stöd under året som gått. Vi hade inte kommit dit vi är i dag utan ert stöd. Det har tagits stora steg mot en renovering, men än är det inte riktigt klart. Vi håller nu på med projektering. I januari eller februari tas det slutgiltiga beslutet, det finns gott hopp, och det är som sagt tack vare er!

Vi har sedan flytten till Hjällbo fortsatt att verka i Hammarkullen, språk och musikcafé i Folkets Hus, babyrytmik och scoutverksamhet i Parkleken med mera.

Engagemanget för Mariakyrkan är stort från många håll, och vad som än händer kommer vi alltid att finnas kvar i Hammarkullen.

Med vänlig hälsning
Anställda i Mariakyrkan
Kim, David, Matilda, Hanna och Edvard

 

Hej!

Vi vill framföra ett stort TACK till er alla som varit med och gett för att en renovering av Mariakyrkan ska kunna bli möjlig!

TACK för generösa engångsgåvor och månadsgivande! Alla bidrag är betydelsefulla och det är härligt att det är så många som så självklart vill vara med och ge!

En riktigt God Jul och ett välsignat Gott Nytt År önskar vi er alla!

Från
Hanna Edvardsson, Olof Larsson och Henrik Frykberg (insamlingsgruppen i Mariakyrkan)

Nationell bönedag kring pandemin

2020-11-22

Söndag 22 november föreslår ledare från alla samfund att Sveriges kristna gemensamt ber kring coronapandemins andra våg.

 • Vi ber om läkedom för alla som drabbats av sjukdom
 • Vi ber om tröst för de som sörjer sina nära
 • Vi ber om beskydd för alla som befinner sig i riskgrupper
 • Vi ber om ork och kraft till sjukvårdspersonal
 • Vi ber om botemedel som på ett säkert sätt kan stoppa utbredningen
 • Vi ber om hjälp för alla som på olika sätt mår psykiskt dåligt av all isolering

Zoom säkerhet

Zoom som vi använder för att visa våra gudstjänster online ändrade för två veckor sedan sin policy. Av säkerhetsskäl tillåts inga gäster att komma in direkt i mötet. Ett alternativ är att alla besökare hamnar i ett väntrum och sedan släpps in manuellt av den som är värd för mötet.

Det finns också en möjlighet att lägga på ett lösenord vilket vi testade i dag. Jag trodde att man med lösenordet skulle komma in direkt, men man hamnade tydligen i väntrummet ändå.

För att slippa väntetiderna så testar vi nu att bara använda lösenord. Lösenordet till gudstjänsten i Zoom är tillsvidare mycket enkelt: 123

 

Neil & Jenny lördag 24 okt

2020-03-24

Några av er lärde känna Neil Harkness när han bodde här och var med i församlingen.
Lördag 24 oktober gifte han sig i London med Jenny Parson.
På grund av Corona pandemin kunde de bara ha 15 personer närvarande.
För att fler skulle kunna deltaga så sändes vigseln live online.

Ni som inte hann se då kan här se i efterhand på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=QGURLxfRMAY

 

Gudstjänst 20/9

Utomhus

Gudstjänsten 20/9 kommer att vara inne på Folkets Hus med glesa avstånd mellan stolarna. De som kommer på plats ska förstås vara symptomfria och inte tillhöra någon riskgrupp. 

Online

För dem som inte kan vara med på plats finns två alternativ:

 1. Vi spelar in så att man kan lyssna på allt i efterhand via vår hemsida eller vår poddkanal.
 2. Vi försöker även sända det live via Zoom. Eftersom vi inte har tillgång till bra internet utomhus så använder vi en mobil. Vi gör ett försök och hoppas det ska fungera. Länken för att komma in är samma som tidigare gudstjänster: https://zoom.us/j/496618262

Allmänt

 • De som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör alltid stanna hemma.
 • Den preliminära planen under corona perioden är att vi kommer att försöka vara utomhus de söndagar det går och vara online de övriga. För säkert besked får man kolla här på hemsidan där det bör stå senast dagen innan.

Trivseltips online

 • Det är förstås lätt att det känns litet distanserat att träffas via datorn. Men vi försöker göra det på riktigt så mycket som möjligt. Klä gärna upp dig fint ungefär som när du går på vanlig gudstjänst. Se till att du sitter bra och har tid att vara med. Om småbarn är med så försök ge dem något stillsamt att göra så att du kan fokusera ändå.
 • Följ gärna textläsningen i din egen bibel. Be gärna med i bönerna. Sjung gärna med när det är sång. Det kan kännas konstigt första gången, men hjälper till för att undvika känslan att man bara är betraktare. 
 • Sångtexterna kan man läsa i sin mobil genom att gå in på denna adress: sandeslatt.se/mobil
 • Vill man så kan man gärna välja att sitta några stycken tillsammans. Använd förstånd och eget omdöme om vilka som kan träffas ihop. Det beror ju på riskgrupp och smittrisk. De som är friska i en familj eller husgrupp kan t.ex. gärna sitta tillsammans.
 • Under gudstjänsten är det bra om alla har sin mikrofon avstängd. Det är precis som under en vanlig gudstjänst att det är bäst om man talar en i taget. Det är däremot trevligt om alla kopplar upp sin bild så att vi kan se varandra allihop. 
 • Efter gudstjänsten försöker vi med gemensamt fika i grupper. Se till att du har förberett något gott fika som du gillar. När det är dags för fika så kommer den som håller i mötet att splitta upp alla online deltagare i mindre "rum". Då försvinner först alla videobilder och sedan hamnar du i en mindre grupp med bara några stycken. Där kan ni alla koppla på era mikrofoner och småprata tillsammans om gudstjänsten eller om något annat som känns angeläget.

 

Mariakyrkans renovering

Mariakyrkan har som bekant hamnat i stora problem med lokalerna som dömts ut på grund av mögel. Betlehemskyrkan som står bakom har haft svårt att fatta beslut men styrelsen kommer nu med ett förslag. Preliminärt vill man föreslå en fortsättning med renovering men hela förskoledelen måste antagligen rivas. Föreslagen budget ser ut så här:

Renovering av kyrkan 5,5 miljoner
Rivning av förskolan 1,0 miljoner
Projektledning och övrig upprustning 1,5 miljoner
Totalt 8,0 miljoner


Det är en lång process att samla in pengar. Församlingen har själva samlat in 750 000 kr och har utöver det lovat 230 000 kr per år i två år. Svenska Kyrkan har lovat att stå bakom i minst 5 år till och att hjälpa till med hyran, men bara om renoveringen görs professionellt. Betlehemskyrkan ska försöka satsa en stor del för att det ska gå ihop.

Beslut kommer att ta flera månader, men om allt går i lås och alla är överens så kan detta förhoppningsvis genomföras redan i slutet av 2021.

Vi ber med våra vänner i Mariakyrkan att det ska finnas kvar en kyrka med möjlighet att leva ut Guds närvaro i Hammarkullen.

Samtalsfrågor till veckans husgrupper

2020-08-30

Jag tror på en Gud som välsignar

Sammanfattning:

 • Mycket är negativt (Matt 24:7, 2 Tim 3:1–5)
 • Gud har lovat att allt ska bli bra (Upp 20:11-21:4)
 • Gud vill välsigna redan här, genom oss (Ps 84:6-8)

Frågor till samtalsgrupper:

 1. Vilka omständigheter tynger dig mest? Var är din svagaste punkt?
 2. Hur kan du lyfta blicken för att hämta hopp?
 3. Vilka livsprioriteringar skulle du vilja lyfta upp och fokusera mer på?
 4. Hur kan du i ditt vardagsliv bli till välsignelse för andra?

Kvarglömd iPad

Någon glömde kvar en läsplatta på gudstjänsten i dag. Den återfås av Leffe mot beskrivning.

Förhöjd smittrisk i Angered

Päivi Huhtala som är kontaktansvarig från SDN Angered skriver följande till alla föreningar i Angered:

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Angered är nu den stadsdel i Göteborg där antalet bekräftade fall av covid-19 bland befolkningen är som högst, enligt statistik från Västra Götalandsregionen. Det innebär en tydlig ökning av antalet bekräftade fall den senaste tiden. Statistiken visar att ökningen sker främst i yngre åldersgrupper, från 20 år och uppåt. Däremot kan vi i dagsläget inte se en ökning i stadsdelsförvaltningens verksamheter, som äldreboenden och boenden med särskild service. Ökningen i samhället visar att vi inte har råd att slappna av, utan istället behöver kommunicera mer för att bromsa spridningen, framför allt bland unga. Här kan föreningarna verkligen bidra!

Här finns en film för sociala medier: https://play.goteborg.se/bromsa-smittspridningen-radda-liv

Vi skulle gärna vilja att ni

 • skriver ut affischer och sätter upp i era verksamheter
 • skriver ut flyers och delar ut till deltagare
 • lägger upp material i föreningens sociala medier om ni har. Ni får gärna dela inlägg kopplade till covid-19 från stadsdelsförvaltningens facebook facebook.com/gbgstadangered/

Ni får också gärna sätta upp affischer i närområdet, till exempel om det finns en anslagstavla eller annan laglig plats att affischera på.

Eftersom statistik, riktlinjer och rekommendationer uppdateras kontinuerligt är det bra att hålla sig uppdaterad. Aktuell information finns på http://folkhalsomyndigheten.se/covid-19 och https://goteborg.se/covid19

Stort tack för ert samarbete - tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Med vänliga hälsningar
Päivi Huhtala
Processledare Föreningsstöd, SDN Angered

Söndagsskolans sommarfest

Judith och Rebecka har spelat in ett avsnitt för söndagsskolan som avslutning inför sommaren!

Klicka här för att se: https://www.youtube.com/watch?v=fCCnQPRmLXE

Outreach 15/8

2020-08-15

Kommittén för outreachen kring ”Det finns hopp Göteborg,” har enats om ett ytterligare tillfälle att inbjuda allt Guds folk i Göteborg till, för att nå ut till staden med evangeliet. Detta, trots att kampanjen ju är framflyttad till nästa år, 
Detta blir den 15/8. Kl 13:00. Samling utanför 54:an 12:00
Det första tillfället var ju den 30/5, då många från församlingen var ute på torget och sjöng, spelade och samtalade med, och bad för folk. Det var en stor uppmuntran för många. All ära ger vi till vår Gud. Tack Gud. 
Som sagt, nu har vi tillfälle igen att som församling, med Guds hjälp, möta våra medmänniskor på vår hemmaplan.
Väl mött. Leffe och Dag. 

Corona policy för lägret

2020-06-22

Som församlingsledare har jag varit med och tagit beslutet att vi ska ha ett läger i år trots Corona situationen. Jag känner därför ett rätt stort ansvar. Bara för att vi formellt sett följer myndigheternas restriktioner så innebär det inte att vi automatiskt klarar oss bra. För de flesta av oss är detta trots allt den största smittrisken vi utsatt oss för på tre månader.

Vi ska tillsammans be Gud om beskydd både för smitta och alla andra faror på vägarna. Vi ska hoppas på det bästa och ha en positiv inställning. Men samtidigt ska vi vara praktiska och iaktta stor försiktighet. På många sätt handlar det om att hålla sig till Jesu ord i gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem" (Luk 6:31).

För många av oss är lägret årets höjdpunkt med en kombination av semester, uppbyggelse samt mycket kärlek och gemenskap. Men om vi får in en smitta bland människor som bor så tätt tillsammans så kan det lätt vändas till en mardröm.

 1. Är man det minsta sjuk eller förkyld innan lägret så stannar man hemma. Förmodligen är det inte Corona, men vi vill inte ta risken. Det går bra att komma senare om man efter någon dag känner sig bättre. Väderprognoserna säger just nu regn fram till tisdag förmiddag och sedan mycket sol.
 2. Under lägret så iakttar vi största möjliga försiktighet. Vi kommer att tilldelas toaletter så att inte alla använder allas. Vi tvättar händerna ofta och noga. Vi sitter långt ifrån varandra. Vi kramas inte. Vi umgås utomhus så mycket det går. Vi är extra försiktiga vid måltider och sångstunder eftersom det är de största risktillfällena.
 3. Blir man det minsta sjuk under lägret så åker man hem. Det kommer att kännas fruktansvärt tråkigt, men vi gör det av kärlek och omsorg för varandra. I en del fall kommer det att innebära att flera i den familjen som bor i samma rum åker hem samtidigt.
 4. En annan orsak till att åka hem snabbt är att vi inte kan räkna med att den lokala sjukvården kan hantera många samtidigt.
 5. Ekonomiskt löser vi all eventuell frånvaro genom att betala tillbaka alla pengar för dagar man inte kan vara med.
 6. Man kan vara med på distans. Vi ska försöka sända alla bibelstudier live via Zoom. Vi har sagt att vi tar ut en avgift för det på 300 kr. Det är bara för att stödja Holsby som detta år gör en ganska stor förlust både under vårt läger och resten av våren.

Detta läger kommer att bli annorlunda. Vi ber att Gud mitt i detta välsignar och talar till oss!

"Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus." (1 Tess 5:16–18)

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." (Fil 4:6–7

 

Wally Schoon skickar hälsning på video

Wally Schoon hälsar att han ser fram emot att vi kommer snart till Holsby!
Han skickar också en liten video han gjort.
Det är en serie illustrationer som han börjat om kristna livet.
Det är dramatiseringar blandat med bibelsanningar.

Klicka på denna länken: https://www.youtube.com/watch?v=2UgNq-zobjs

Lägeranmälningar

Det verkar som det blir läger. Folkhälsomyndigheterna har dessutom ändrat litet på reglerna så att det nu är OK att resa något längre i Sverige. Att åka till Holsbybrunn är inget problem. Däremot så verkar antalet med 50 personer vara fast så vi måste hålla den gränsen.

Vi har just nu 74 anmälda så det innebär att en hel del av dem tyvärr inte kan komma med. Vi tänker att det helt enkelt får bli enligt den ordning man anmält sig. Är det några anmälda som är litet tveksamma om de kan vara med så vore det mycket bra att få veta det snarast!

Outreach feedback

2020-05-30

Tack syskon för en jätteuppmuntrande dag i lördags då många kunde vara med på torget!
Det skapade en god atmosfär och var uppskattat av många.

Hälsningar
Dag och Leif

 

Hur använder man Coronatiden på bästa sätt?

Den ofrivilliga isoleringen under Corona-tiden kan kännas konstig och tom. Men den kan också användas till välsignelse! Använd fantasin och fundera tillsammans i husgrupperna på vad som kan vara användbart och meningsfullt. Här är några idéer:

 1. Bokcirkel. Läs en bra bok gemensamt och samtala om den. Man kan träffas och samtala på en promenad eller online. Hör av er om ni är intresserade och har förslag på bra böcker.
 2. Läsa bibeln mer än vanligt. Det finns en spännande undersökning som visar att effekten av bibelläsning ökar dramatiskt om man tar in Guds ord minst fyra gånger per vecka! Se gärna den videon här: Bible Matters - Facebook / Bible Matters - Youtube. Skapa en ny vana att läsa bibeln mer. Läs på ett annat sätt än vanligt: studera, läs längre svep, meditera.
 3. Man kan stödja något hjälpprojekt (skicka pengar, be, kontakta). Det finns många som har det mycket värre nu än vad vi har det. Det är nyttigt att tänka på andra än sig själv.
 4. Förbereda Online Alpha. Alpha är ju ett koncept som bygger på att människor träffas tio gånger för att samtala om den kristna tron. Man har en stark betoning på att det ska vara gemenskap runt en måltid och därför har man inte velat erbjuda det online. Nu under den ganska strikta isoleringen i Storbritannien så kände man sig tvingad att göra det ändå och det har överträffat alla förväntningar genom att fungera minst lika bra som vanligt! Online versionen finns nu också på svenska Alphas hemsida: http://sverige.alpha.org/alpha-online
 5. Njuta av naturen (vackra promenadstråk, utflyktsmål). Det är ingen slump att Psaltaren använder så mycket naturreferenser. Gud visar sig i skapelsen.
 6. Corona-perioden är perfekt för nya motionsutmaningar! Man har mer tid, det är vår och vi bor i ett vackert område. Det är upplagt för promenader och cykling. Angereds Arena är nu ganska tom så det går utmärkt att simma där. På SVT Play kan man varje dag deltaga i ett bra gympaprogram: https://www.svtplay.se/hemmagympa-med-sofia
 7. Man kan deltaga i Outreach. Lördagen 30 maj anordnas en outreach över hela världen! I Göteborg anordnas flera initiativ. Ett av dem är i Hammarkullen. Se mer info under: Pålysningar
 8. Man kan deltaga i stödarbete (stödja sjukvården, packa material, etc). Det finns också ett bra initiativ där man kan erbjuda sig att hjälpa grannar som har extra behov nu under Corona. Läs mer på: https://godagrannar.nu/. Borde inte helt enkelt alla i vår församling gå in och anmäla sig där som frivillig att hjälpa till med något?
 9. Man kan starta eller gå med i en Studiecirkel för att lära sig saker man länge velat bli bättre på.
 10. Kanske kan vi fördjupa gruppsamtalen efter gudstjänsten. Om det är någon som har tips och idéer kring bra frågor så säg till.
 11. Vi kan anordna online prattillfällen vid fler tillfällen under veckan, ett förslag är "Cafékväll" fredag kl.19. Fredagsmys med snack och snacks. Kan det vara något?

Har ni fler idéer som platsar på listan så kan ni säga till så fyller vi på!

Holsbylägret - VIKTIGT! LÄS NOGA!

Vi siktar på att genomföra lägret

Som det ser ut nu så tror vi att det trots Corona kan gå att genomföra ett församlingsläger. Holsby har meddelat att de är villiga att ta emot oss. Så långt vi kan se så finns det enligt gällande regler just nu inget konkret hinder för läger. Men vi kommer naturligtvis fortsätta att bevaka vad Folkhälsomyndigheten säger och även följa smittstatus i landet. Beslutet kan därför ändra sig igen med kort varsel, så vi får alla fortsätta vara lyhörda och flexibla.

Förhållningsregler

Även om det blir ett läger så måste vi förbereda oss på att det inte riktigt blir som vanligt. Det finns vissa restriktioner som vi måste följa mycket noga. En del kanske tycker att delar av detta känns fånigt och onödigt. Men denna gång är det extra angeläget att varje person inte bara handlar i sitt eget intresse utan tar ett större gruppansvar för helheten. (Läs 1 Kor 12:12-26 om kroppen så ser ni att Paulus håller med!) De flesta evenemang denna sommar ställs in. Att vi åker på lägret är ett beslut som balanserar på gränsen av vad som är rekommenderat. Vi tolkar nuvarande regler som att det är OK. Men vi vill samtidigt att alla anstränger sig extra mycket att visa hänsyn, respekt och gott omdöme.

 1. Vi har satt ett maxtak på 50 anmälda. Den gränsen är nådd och det finns många på väntelista.
 2. Vi är ett slutet sällskap som inte bjuder in folk utifrån. Vi undviker även så mycket som möjligt kontakt med människor utanför vår grupp. Det kommer att bli svårt med relationen till Holsbys personal. Kanske kommer vi att få hjälpa till med en del extra sysslor för att hålla distansen.
 3. Både under resan och under tiden på Holsby så undviker vi all onödig kontakt med andra. Ta med matsäck att äta på vägen så att ni slipper gå in på matställen. Undvik att åka in till Vetlanda och shoppa under lägertiden. 
 4. Alla måste strikt tillämpa maximal hygien. Vi försöker avdela toaletter så att alla enbart går på sin "egen toalett". Alla tvättar sig mycket noga. Alla undviker all kroppskontakt och håller generösa distanser.
 5. De som tillhör en riskgrupp får själva ta ansvaret om de ändå väljer att följa med.
 6. När det gäller eventuell sjukdom så är vi extra strikta. Blir man sjuk innan lägret så stannar man hemma. Är det någon som blir sjuk under lägret så åker man omedelbart hem. Det gäller både vuxna och barn. Det räcker med minsta tecken på förkylning eller feber. Det kommer att kännas tråkigt, men i detta läget gäller det tyvärr att hellre vara för försiktig än tvärtom. Ingen av oss vill ha på sitt samvete att man kanske spred en farlig smitta till en hel församling.
 7. För att minska förlusten vid avanmälning eller akut hemåkning så tillämpar Holsby i år generös återbetalning. Oavsett orsak får man pengarna tillbaka för all tid som man inte är med. Det gäller hela avgiften förutom anmälningsavgiften.

Deltaga på distans

För alla som inte kan följa med på lägret så tänker vi försöka få till en online möjlighet där man kan lyssna på all undervisning live via Zoom. För att stödja Holsby som förlorar mycket pengar i år så tänker vi för detta ta ut en liten avgift på 300 kr per person. För det får man alltså del av samma fina undervisning alla fem dagarna. Man får live känsla nästan som om man var med på lägret. Det är dessutom garanterat virusfritt! Meddela lägerkommittén om ni är intresserade, så kommer ni när det är dags att få en personlig inbjudningslänk med lösenord.