Checklista för Folkets Hus

Detta är de punkter man ska utföra när man har ansvaret att "plocka in och plocka ut" vid gudstjänst i Folkets Hus. Ofta är det många andra som hjälper till, men ditt ansvar är att se till att allt blir gjort.

 

1. Före gudstjänsten (Senast kl.10.30)

Tillsvidare har ljudtekniker nycklar och ansvarar för att öppna. Det brukar de göra ca kl.10.

 • STOLAR: Ställ fram stolar till gudstjänsten.
 • TOALETTERNA: Låna nyckeln för att låsa upp minst 4 st toaletter.
 • FIKARUMMET: Ta ut barnstolar från församlingsförrådet så att de kan användas under fikat. 
 • KLÄDSTÄLLNINGARNA: Båda ska stå inne i gudstjänstlokalen. Den ena står ibland i bönerummet och ska då hämtas ut därifrån.
 • SCENEN: Ställ fram talarstolen. Ställ fram korset och drapera gärna foten med skynket.
 • SÅNGVISNING: Tag fram projektor och dator från församlingsskåpet. Nyckel finns inne i församlingsförrådet.
 • LJUDET: All ljudteknik monteras normalt av den som är ljudtekniker. Men hjälp gärna till om du har tid över.
 • SKYLTEN: Finns i församlingsförrådet. Ställ den utomhus utanför vår ingång till Folkets Hus.

 

2. Efter fikat

 • SKYLTEN: Tag in den och ställ tillbaka i församlingsförrådet.
 • MÖTESLOKALEN: Allt ska ställas tillbaka. Bord och stolar ska in i rummen längst bak. Kors och talarstol ska in i utrymmet innanför pianot. Projektor och dator ska in i nedersta hyllan på vårt förrådsskåp.
 • KLÄDSTÄLLNINGARNA: Den breda ska stå kvar och den smala ska till bönerummet.
 • FÖRRÅDSSKÅP I: Detta skåp finns i bönerummet. Ställ in: 1) Söndagsskolans lådor som ibland står utanför bönerummet. 2) Fikakassarna. 3) Dator och projektor. 4) Alla ljudprylar. När du är klar så låser du skåpet. Nyckel hänger på väggen inne i församlingsförrådet.
 • FIKARUMMET: Barnstolarna ställs tillbaka. Stolarna placeras runt borden.
 • ALFONS: De möbler som barnen använt ska ställas undan vid väggarna.
 • FÖRRÅDSSKÅP II: Detta skåp finns i nattvardsrummet. Ställ in alla leksaker och material som använts till barnens gudstjänst. När du är klar så låser du skåpet. Använd samma nyckel som till det andra skåpet.

 

3. Innan du går hem

Kolla att allt är stängt, undanplockat och i ordning.
Enligt kontraktet ska vi vara ute ur lokalerna senast kl.14.00. Vaktmästaren är tillbaka i god tid innan dess. Innan du går ska du stämma av med honom att han tycker det ser OK ut överallt.

Tack för din insats!